Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Kategorie

Regulamin

REGULAMIN

1. Internetowa wypożyczalnia działa w formie wysyłkowej, przesyłkę pokrywa wypożyczający i koszt przesyłki doliczony jest do zamówienia.

2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru

3. Wypożyczanie artykuły zostaną dostarczone z powrotem do wypożyczalni Viola w stanie nie naruszonym do 3 dni po dacie rezerwacji osobiście lub przez kuriera

4. W przypadku PRZEKROCZENIA podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości 100 zł.

5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo doliczenia kaucji w zależności od wielkości zamówienia

6. Kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona po otrzymaniu przesyłki

7. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona o faktyczną wartość przedmiotu

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłki

9. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana Centrum Dekoracji Viola nie później niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji przelewem na konto:

Centrum Dekoracji Viola
Garczegorze 38
84-351 Nowa Wieś Lęborska
BGŻ Bank
Nr. konta 85 2030 0045 1110 0000 0255 3070

10. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmian cen wypożyczenia

11. W sprawach nieuregulowanych zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego,

12. Spory, które zaistnieją mogą być rozstrzygnięte polubownie lub za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego